Drijfveren hebben een enorme betekenis voor het gedrag, de energie en de effectiviteit van mensen. Het is dan ook niet vreemd dat alleen al in Nederland vele tienduizenden mensen tests hebben gedaan om hun drijfveren te leren kennen. Het blijkt een uiterst effectief middel om individuen en teams beter te laten functioneren, maar ook versterkt het de binding tussen mens en organisatie. Organisaties die rekening houden met de drijfveren van hun medewerkers zijn immers veel aantrekkelijkere werkgevers.

CareDrives (voorheen RealDrives Care & Cure) is een krachtige methodiek op basis van drijfveren om menselijk handelen te doorgronden en te veranderen. CareDrives werkt net zo goed voor individuen als voor teams en organisaties in de zorg. Naast individuele profielen is ook het teamprofiel inzichtelijk en de spreiding van de drijfveren binnen het team.

realdrives.gebieden

Mijn voorkeuren
Hier worden de echte drijfveren van iemand zichtbaar? Wat levert energie in de huidige omstandigheden en wat zijn energievreters?

Mijn management
Welk beeld heeft iemand van de mensen die hem/haar leiding geven?
Waar wordt op gestuurd? Waar is de leiding kennelijk niet mee bezig?

Mijn werk
Hier wordt de professionele opvatting van de testkandidaat zichtbaar. Welke aspecten vragen bijzonder veel of juist minder aandacht?

MIjn collega's
Dit is een beeld van de waargenomen groepscultuur. De vergelijking tussen mijn voorkeuren en mijn collega's geeft de mate van aanpassing aan de groepscultuur weer.

 

De inzet van CareDrives is zeer geschikt om:

  • Cultuurpatronen inzichtelijk en bespreekbaar te maken.
  • Te weten of alle benodigde drijfveren aanwezig zijn in een team.
  • De onderlinge samenwerking in en tussen teams te verbeteren.
  • Beter te begrijpen hoe je medewerkers motiveert.
  • De communicatie effectiever te maken.
  • Te snappen waarom mensen doen wat ze doen.
  • De organisatie beter te laten functioneren.
  • Leiderschap te professionaliseren.

Daarnaast vormt een CareDrives uitslag tevens een prima uitgangspunt bij een individueel coachingstraject. Tussen de 3 gebieden liggen 3 coachingsvragen: "Is dit een omgeving die bij je past?", "Voel je je lekker bij dit gedrag?" en "Werkt dit gedrag in deze omgeving?".

6 kleuren

CareDrives meet 6 verschillende drijfveren en drukt zowel voorkeur als omgeving en gedrag uit in deze drijfveren. RealDrives gebruikt voor iedere drijfveer een specifieke kleur. Met de keuze van de kleuren is aangesloten op de kleurcode, zoals die algemeen in de literatuur wordt gebruikt. De grote kracht van de kleurcode is, dat hij een taal creƫert die niet alleen persoonlijke trekken, maar ook waarnemingen en gedrag kan kenschetsen. Iemand kan dus sterk Blauwe drijfveren hebben, zijn omgeving als enorm Oranje waarnemen, en zich wat Rood gedragen. Wie de kleurcodes kent, begrijpt het direct.

paars.kiz

      De drijfveer die streeft naar vertrouwdheid, veiligheid en geborgenheid. Sleutelwoorden: beslotenheid, eenheid, stabiliteit, geborgenheid.

 

rood.kiz

     De drijfveer die streeft naar een eigen domein, tempo maakt en felheid geeft. Sleutelwoorden: snel, alert, onverschrokken, confronterend.

 

blauw.kiz

      De drijfveer die streeft naar orde en zekerheid. Sleutelwoorden: duidelijkheid, discipline, loyaliteit, betrouwbaarheid.

 

oranje.kiz     De drijfveer die streeft naar resultaten en vooruitgang. Sleutelwoorden: ambitie, doelgerichtheid, flexibiliteit, efficiĆ«ntie.

 

groen.kiz

     De drijfveer die de menselijke maat nastreeft en onderlinge harmonie voorop stelt. Sleutelwoorden: gelijkheid, openheid, delen, verbinden.

 

geel.kiz     De drijfveer die streeft naar het verwerven van kennis en inzicht. Sleutelwoorden: begrip, consistentie, visie, toekomst.

 

 
Weten wat Kracht in Zorg voor uw organisatie kan betekenen? Behoefte aan advies? Vraag vrijblijvend een gesprek aan.