Willemsen Kracht in Zorg hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Welke gegevens verzamelen wij
Willemsen Kracht in Zorg gebruikt persoonlijke en klantgegevens alleen voor (interne) bedrijfsdoeleinden en na toestemming voor het versturen van een nieuwsbrief. Zij verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

In de volgende situaties worden de volgende gegevens bewaard:

 1. Het aanvragen van informatie via de website krachtinzorg.nu. Nadat wij op uw verzoek hebben gereageerd zullen wij uw contactgegevens enkel in de mail bewaren.
 2. Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief wordt alleen uw naam en emailadres geregistreerd.
 3. Indien u deelneemt aan een workshop/training/opleiding binnen Willemsen Kracht in Zorg worden de volgende gegevens bewaard:
  • Voornaam en achternaam van de deelnemer
  • Het mailadres van de deelnemer
  • De factuurgegevens.
  • Geslacht (dit gebruiken wij om de juiste aanhef te gebruiken in onze communicatie)
 4. Daarnaast verwerkt Willemsen Kracht in Zorg persoonsgegevens ten behoeve van:
  • Register van deelnemers aan scholingen. Hierbij worden tevens de geboortedatum en geboorteplaats van de deelnemer genoteerd in verband met het verstrekken van een certificaat.
  • Register van docenten: NAW-gegevens van de docenten en trainers.
  • Register van klanten: NAW-gegevens van de instellingen en hun contactpersonen. Indien door u opgegeven: uw privé- en/of uw zakelijke gegevens m.b.t. contracten, financiële of andere overeenkomsten en diensten
 5. Realdrives Cure & Care profielen en rapporten worden uitsluitend bewaard binnen de beveiligde omgeving van Realdrives.

Met welk doel worden de gegevens verzameld?
Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om deze dienstverlening met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens is Willemsen Kracht in Zorg niet in staat om de gevraagde dienst aan u te leveren alsmede aan de andere verplichtingen te voldoen. U kunt deze dienst niet aangaan met Willemsen Kracht in Zorg zonder de desbetreffende persoonsgegevens te verstrekken.

Wij behandelen uw gegevens uiterst zorgvuldig Voorop staat dat we ons in alle gevallen houden aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Privacy op onze website
Willemsen Kracht in Zorg gebruikt op de website geen cookies en maakt geen gebruik van Google Analytics.

Verstrekken gegevens aan derden
Willemsen Kracht in Zorg zal persoonlijke en klantgegevens niet verkopen aan derden.

Gebruik van foto’s en filmpjes
Voor foto’s en filmpjes op de site, in trainingen en nieuwsbrief vragen wij vooraf schriftelijke toestemming van de personen die op de foto of film staan. 

Uw persoonsgegevens
Deelnemers en klanten hebben het recht om hun gegevens in te zien, aan te passen of te vragen de gegevens te verwijderen.
Om misbruik te voorkomen dient u dit verzoek in te dienen door middel van uw mailadres dat bij ons bekend is.

Bewaartermijn
Willemsen Kracht in Zorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Veiligheid
Willemsen Kracht in Zorg zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Willemsen Kracht in Zorg bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer, servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigen van de privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Willemsen Kracht in Zorg zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Willemsen Kracht in Zorg raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Kracht in Zorg uw informatie beschermt.

Contactgegevens

Kracht in Zorg
Menuetstraat 3
6544SH Nijmegen
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vragen en klachten
Indien u nog vragen heeft over deze privacyverklaring van dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Als u van mening bent dat Willemsen Kracht in Zorg niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Willemsen Kracht in Zorg wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

© 2020 Kracht in Zorg