- "Karin is een positief ingesteld persoon."

- "Ze ziet scherp en anticipeert daarop."

- "Ze heeft de kwaliteiten om van een losse groep een hecht team te maken."

bullit S. Schreuder, diabetesverpleegkundige Ananz

"Ik heb het genoegen gehad het afgelopen jaar (sept 2014-sept 2015) met Karin Willemsen te mogen werken. Wat een heerlijk mens! Als leidinggevende bracht ze meteen veel energie, positiviteit , inspiratie en plezier in het team. Een frisse wind! Ze bezit enorm veel kennis o.a. op gebied van GRZ, DBC, Behandelpaden en Ketenzorgwaar we dankbaar gebruik van maakten. Ze liet ons zien waar de kansen en mogelijkheden lagen. Door een duidelijke visie, en het vaststellen van kaders creëerde ze al snel rust in het team. Nooit vergat ze het team mee te nemen in de ontwikkelingen die er plaats vonden. Ze was altijd op zoek naar de verbinding: onderling ( de paramedici), maar ook met de zorg en het MT. Karin maakt graag gebruik van de kwaliteiten die aanwezig zijn in het team, legt verantwoordelijkheden daar waar mogelijk en weet zo het team te motiveren te komen tot hele mooie resultaten. Ze is communicatief sterk en kritisch. Ze heeft een grote mensenkennis, is erg betrokken en laat mensen in hun waarde."

bullit M. Janssen, geriatrie fysiotherapeut en coördinator behandel- en begeleidingsteam Ananz

"Het eerste wat in me opkomt betreft haar presentatie is onvermoeibaar, gedreven en consistent aanwezig als creatieve pijler, representatief voor haar gestelde taak. Haar dubbelrol als betrokken leider en ondersteuner van multipele ontwikkelprocessen laat haar flexibiliteit zien in houding en communicatie.

Haar intrinsieke motivatie , aldus charisma, zorgt voor een proactief, krachtig werkveld. Zij heeft een diversiteit aan competenties die op verschillende lagen binnen de organisatie productief resultaat oplevert. Inhoudelijke kennis in zorgland en creativiteit  kenmerken haar manifestatie.
Haar communicatie kenmerkt zich door heldere, bondige, praktische doelgerichtheid. 
In haar rol als procesbegeleider laat zij een drijvende coaching en sturing zien. Persoonlijke, integere benadering maakt haar tot een energie-coach die mensen plaatst in hun kracht en mogelijkheden die uiteindelijk ten dienst staan aan een groter collectief doel. Ze onderzoekt actief de motivatie van de medewerkers en stelt gewetensvolle, prikkelende vragen. Het effect is dat mensen in staat van alertness komen, zich waardevol en gerespecteerd voelen. Het schept een win-win klimaat.

Het was me een waar genoegen deze bruggenbouwer te ontmoeten."

bullit M.Verel, verpleegkundige verpleegkundig team Ananz

Op basis van het drijfverenprofiel van Karin:

"In uw voorkeursprofiel zijn twee drijfveren dominant en bovendien van ongeveer gelijke sterkte. De twee drijfveren die uw voorkeur weergeven zijn Oranje en Groen. 
Aan de ene kant zien we een hoge score op Oranje in uw drijfveerprofiel, wat betekent dat u waarde hecht aan doelgerichtheid en vooruitgang. De wereld wordt door Oranje bekeken als een plek vol kansen en mogelijkheden.  Doelen en resultaten staan centraal in het Oranje denken. Oranje in een profiel laat ambitie zien. De ambitie om vooruit te komen, dat wil zeggen: dingen vooruit te brengen en ook zelf vooruit te komen. Dat leidt tot resultaatgerichtheid gecombineerd met sociale sensitiviteit.

Aan de andere kant bent u een mensenmens. Een Groene voorkeur duidt op een streven naar harmonie en openheid. Voor Groen zijn mensen gelijkwaardig, en behoren mensen open te staan voor elkaar. Groen is een drijfveer die een belangrijke plek geeft aan het gevoel. Voor Groen is de menselijke maat belangrijk. De norm is dat mensen horen bij te dragen aan een prettig, sociaal samenleven. Ongelijkheid en achterstand zijn onaangenaam voor Groen. Ieder mens is een sociaal dier, maar Groen voegt daar een gedrevenheid aan toe om contacten te leggen, te behouden en te verbeteren. Waar het sociale voor anderen een platform biedt om de eigen drijfveren tot gelding te brengen, is het sociale voor Groen een vervulling op zich. De verbinding tussen mensen, de onderlinge harmonie al die dingen zijn belangrijk voor Groen. 

De combinatie Oranje en Groen creëert het motto “samen dingen verder brengen”. Het brengt mensgerichtheid en resultaatgerichtheid samen, waarmee ook een logica ontstaat dat samenwerking en resultaat bij elkaar horen. Vanuit Oranje gezien is het nodig met anderen te werken om resultaat te behalen, vanuit Groen gezien wordt teamwork leuker als er ook resultaten mee behaald worden.  Het paars in uw profiel laat zien dat je tevens hecht aan vertrouwdheid en veiligheid en het versterkt jouw voorkeur op mensgerichtheid. 

Jij bent hoog sensitief. Je wilt wat neerzetten, en het heeft jouw voorkeur dat via de ‘sociale weg' voor elkaar te krijgen."

bullit Analyse van het RDCC-profiel van Karin Willemsen door P. Engelaar, partner Realdrives Care & Cure& Care Cure Change.

" De samenwerking met Karin Willemsen heb ik als zeer prettig ervaren. Het vermogen om niet alleen in eigen belang te denken, maar ook aan dat van een ander heb ik erg gewaardeerd. Elkaar vooruit helpen op een prettig manier, dat is wat ik met name herinner aan onze samenwerking." 

bullit R. Schaap, owner at GRIP, praktijk voor ergotherapie Bakel, Deurne en Geldrop.

"Tijdens de periode dat er ketenafspraken GRZ gemaakt moesten worden tussen ziekenhuizen en verpleeghuizen, heb ik Karin leren kennen als zeer constructief en opbouwend, waarbij zij beschikt over grote overtuigingskracht, niet alleen door haar manier van optreden, maar ook door haar professionele manier van denken en handelen. Zij trad op als een echte verbinder door steeds het gezamenlijke doel naar voren te brengen en was uitstekend in staat de verschillende agenda's weer tot één agenda terug te brengen. Uiteindelijk resultaat was een convenant tussen ziekenhuis en verpleeghuizen."

bullit M. van Dokkum, manager behandeling en begeleiding Zinzia.

" Karin is in staat kwaliteiten te zien bij anderen. Door haar ruime ervaring en tomeloos geduld weet zij een ieder bewust te maken van eigen kwaliteiten en wat zij er voor nodig hebben om deze verder te ontwikkelen. Als leidinggevende hield Karin rekening met de drijfveren van de ander. Met haar positiviteit, inspiratie, brede en frisse kijk, gaat ze samen met je op zoek naar kansen en mogelijkheden. Dat maakt dat je je gesteund voelt, de juiste keuzes maakt en dicht bij je passie blijft.  Karin haalt eruit wat erin zit. Ze is gedreven in alles wat ze doet. Juist ook wanneer dit in het belang is van een ander. Karin…een prachtig en krachtig mens !!!"

bullit M. Claassen, consulent belevingsgerichte zorg, Brabantzorg