Kracht in Zorg vanaf 1 november 2015

 • eigenaar Willemsen Kracht in Zorg
 • organisatie-adviesbureau
 • bedrijfsopleiding en training
 • Congres ' De wondere wereld van dementie' workshop ' De kracht van de mens met dementie'.
 • Advisering en begeleiding -De Wever in Tilburg- Ontwikkeling behandel- en kenniscentrum.
 • Workshops: 'Puur in contact', in contact blijven met mensen met dementie
 • Tao of Care van Hoogleraar dementie Anne Mei The, trainer Wilgaerden in Hoorn, proeftuin dementie
 • Basisschool De Krommen Hoek januari 2016
  Training; Maatschappelijke veranderingen " De mondige ouder".
 • Advisaris en Dosaris vanaf januari 2016 : trainer en adviseur op ZZP basis.
  Open training : Behandel- en kenniscentrum in de ouderenzorg'.

 

Stichting Puur Clownen oktober-november 2015

 • Oprichter stichting Puur Clownen (professionele clownerie voor specifieke doelgroepen in de zorg)

Projecten binnen Ananz (st Anna zorggroep) 2014 - 2015

 • Projectleider samenwerking thuiszorg van Zuidzorg met het Geriatrisch Expertise Centrum van Ananz
 • Geriatrische revalidatie: monitoren DBC's, vullen behandelpaden, doorontwikkelen triage.
 • Door ontwikkelen Geriatrisch Expertise Centrum

Stichting miMakkus 2007-2014

 • Deelnemer Klankbord
 • gastdocent
 • samenwerkingspartner

Projecten binnen de Driegasthuizengroep 2012 - 2014

 • Projectleider opzet Kennis- en Behandelcentrum
 • Implementeren moreel beraad bij complexe zorgthema's
 • Implementeren mondzorg. Een verbinding tussen prothesezorg,
  tandartszorg buiten de locatie en de eigen mondzorgcoördinator
 • Medicatieveiligheid: praktijk in overeenstemming brengen met richtlijn inspectie
 • Geriatrische Revalidatie: implementatie triage Rijnstaete met 4 andere zorgaanbieders
  start kernteam implementaties GRZ binnen DGG

Projecten binnen Brabantzorg 2000 - 2012

 • Mede opzetten huidig Behandel- en Kenniscentrum
 • ontwikkeling naar multidisciplinaire inzet extramuraal (12 disciplines)
 • Dossierhouder: integrale zorg voor mensen met parkinson
 • Integratie van clownerie in het behandel- en begeleidingsteam
 • Pilot consultatiebureau voor ouderen ( samenwerking gemeente, Welstaete, stichting Welzijn voor ouderen)
 • Werkgroep totale verpleegkundige inzet binnen 31 locaties van Brabantzorg: specifiek verantwoordelijk voor
  de inzet van gespecialiseerde verpleegkundigen
 • Geriatrische Revalidatie Zorg: registratie, behandelpaden en implementeren centrale planning

KNGF genootschap voor fysiotherapeuten 1999 - 2002 

 • coach voor 16 toetsingsgroepen van fysiotherapeuten (IOF's).

CONTACT

Kracht in Zorg
Karin Willemsen
Menuetstraat 3
6544 SH Nijmegen

06 28855379
info@krachtinzorg.nu 
www.krachtinzorg.nu

SOCIAL MEDIA

 twitter linkedin