"Working hard for something we  karin willemnsen 01
don't care is called stress;
working hard for something we love
is called passion".


Organisatie- en adviesbureau Kracht in Zorg heb ik gestart na 25 jaar ervaring in de zorg als behandelaar, kwaliteitsdeskundige, coach, ervaringsdeskundige, gastdocent en manager.  

bullit De kracht van de mens die zorg ontvangt.
bullit De professional in zijn/haar kracht laten werken.
bullit De kracht van het management: inspirerend leiderschap.

Het doel van de zorg is en blijft te beantwoorden waar de mens om vraagt. We lijken het soms te vergeten. Na ruim 20 jaar werken in de ouderenzorg raak ik nog steeds onder de indruk van de kracht van de chronisch zieke mens. Ondanks alle levenservaring zijn zij afhankelijk van anderen. Hoe makkelijk ontstaat er ruis tussen het uiten van de behoefte en het interpreteren van de hulpverlener. Hoeveel tijd wordt er in vergaderruimtes ingevuld wat de ouderen willen. In dat speelveld, zoeken naar balans en de grip op het leven, laten ouderen hun kracht zien. De kracht van kwetsbaarheid. Het enige antwoord is geen betutteling maar respectvol gelijkwaardig luisteren naar hun verhaal om het zo goed mogelijk te begrijpen. Alleen dan zullen wij het juiste doen.

Als alle aanwezige kennis en vaardigheden van de professional tot hun recht zou komen maakte de kwaliteit van zorg een grote sprong voorwaarts. Veel gaat nu nog verloren in inefficiĆ«nte verbindingen. Er ontstaat energieverlies en frustratie door het niet gezien worden of het dragen van verantwoordelijkheden die ver boven eigen capaciteit gaan. De intrinsieke motivatie van de professional in de zorg heeft me steeds weer geraakt. Belangrijk is te snappen waarom zij doen wat ze doen en optimaal te faciliteren. In combinatie met het invoeren van de gepaste nee ontstaat de nog krachtiger ja. Vanuit inspiratie, werkplezier en vertrouwen ontstaan de mooiste resultaten. Ondanks de verschuiving naar informele zorg is de professional onmisbaar.

Een krachtig management heeft een eenduidige heldere visie, strategie en voortdurend de doelgroep in het oog. In het team is er een goede balans tussen de aanwezige competenties. Men stuurt gelijkwaardig en met ruimte. Er is een open vizier en ondernemen wordt gestimuleerd vanuit de houding dat er fouten mogen worden gemaakt. Ontwikkeling wordt toegejuicht. Er ontstaan nieuwe leiders. Vooral de verbindingen tussen de onderdelen in de organisatie krijgen de aandacht omdat daar het verschil wordt gemaakt. Mijn ervaring is dat voor de resultaten van de organisatie niet de competenties doorslaggevend zijn, maar het gedrag wat voortvloeit uit de eigen drijfveren. In het MT en dichtbij de werkvloer acterend, heb ik het nog te overbruggen gat daartussen aan den lijve ervaren.


Op naar de krachtige wendbare organisatie. Zorg op maat en alleen waar nodig. Niet alleen in woorden maar ook in daden".

Karin Willemsen
november 2015